We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.

Kunnossapitopäällikkö

Lisätietoja yksiköstä

Yaran Uudenkaupungin tehtailla tuotetaan NPK-lannoitteita ja typpihappoa sekä kotimaan tarpeisiin että vientiin. Toimipaikallamme työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 240 osaajaa.

Haemme tehtaillemme

Kunnossapitopäällikköä

Vastuut

 • Toimipaikan kunnossapidon kokonaisvastuu
 • Kunnossapidon budjetointi, resursointi ja kustannusvastuu
 • Prosessien luotettavuuden varmistaminen ja kehittäminen yhdessä tuotannon kanssa
 • Toimintakäytäntöjen kehittäminen vastaamaan yhtiön parhaita käytäntöjä
 • Systemaattisen kunnossapidon kehittäminen
 • Organisaation osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen
 • Sovittujen projektien toteutus ja eteenpäinvienti
 • Toimipaikan sisäisen ja toimipaikkojen välisen yhteistyön kehittäminen

Edellytykset

 • Soveltuva tekninen koulutus, esim. DI
 • Vähintään 5 vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä prosessiteollisuudessa
 • Systemaattinen ja analyyttinen toimintatapa
 • Kyky toimia sekä itsenäisesti että osana ryhmää
 • Hyvät vuorovaikutus- ja implementointitaidot
 • Vahva halu kehittää omaa ja organisaation osaamista
 • Sujuva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito