We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.

Projektikoordinaattori

Lisätietoja yksiköstä

Yaran Uudenkaupungin tehtailla tuotetaan NPK-lannoitteita ja typpihappoa. Tehtaallamme työskentelee noin 240 osaajaa

Vastuut

 • Koordinoida vastuuosaston investointiprojektien läpivientiä sovittujen toimintatapojen mukaisesti
 • Huomioida projektikohtaiset turvallisuusasiat
 • Toimia projektipäällikkönä nimetyissä projekteissa
 • Osallistua investointiesitysten valmisteluun ja investointibudjetointiin
 • Oman vastuuosaston investointikustannusten seuranta
 • Koordinoida resurssien ja osaamisen riittävyyttä
 • Vastuualueensa investointisalkun ylläpito
 • Osastojen välinen yhteistyö ja kommunikointi
 • Projektitoiminnan kehittäminen

Edellytykset

 • Tehtävään sopiva koulutus, esim. AMK- insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto
 • Kokemusta projektipäällikön tehtävistä
 • Myönteinen asenne jatkuvaan parantamiseen ja työturvallisuuteen
 • Englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen)
 • Suomen kielen taito
 • Päätöksenteko- ja paineensietokyky
 • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Halu kehittää omaa ja organisaation osaamista

Lisätietoja

Hakemusten käsittely aloitetaan jo hakuaikana, ja tehtävä voidaan täyttää jo ennen hakuajan päättymistä sopivan henkilön löydyttyä.